Toekomstbestendig boeren in de IJsseldelta

20180420_113021_1524552534711[1]dinsdag 24 april 2018 19:09

Op vrijdag 20 april waren zo’n vijftig agrariërs, bestuurders en andere belangstellenden naar Zalk gekomen. In het MFD ‘An de Steege’ spraken ze over ‘Toekomstbestendig boeren in de IJsseldelta’. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta had deze dag georganiseerd. Centraal stond het toekomstperspectief van de landbouw in de IJsseldelta.

In een aantal inspirerende presentaties werd duidelijk welke uitdagingen er voor ons liggen. “Mest is geen probleem maar sleutel voor goede bodem - bodem is basis voor goed voer - voer van eigen land. We spreken dan van kringlooplandbouw. We hebben eerder een kunstmestprobleem” zei Frank Verhoeven. Thea Paassen liet een aantal voorbeelden van ‘smaakmakers’ en verbinding boer-burger zien. Tweede Kamerlid Von Martels ging in op een aantal actuele thema’s in de agrarische sector en de manier waarop in Den Haag de belangen van agrariërs en de regio aan de orde komen.
In de middag werden een aantal bedrijven bezocht: melkveehouderij Blankvoort en geitenhouderij Twiegweerd. De ondernemers vertelden over de keuzes en maatregelen die zij nemen om hun bedrijf zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Het was een geslaagde bijeenkomst gericht op een vitale en duurzame agrarische sector in de IJsseldelta.

De ChristenUnie heeft in het verkiezingsprogramma staan dat boeren en tuinders een goede toekomst verdienen. Daar hoort een toekomstbestendige agrarische sector bij die innovatief is, zorgvuldig met bodem, grondstoffen en energie omgaat en produceert in balans met dier en leefomgeving. Daarom waren we als ChristenUnie aanwezig en denken ook graag mee bij deze ontwikkelingen. We zijn blij dat er veel innovatiekracht aanwezig is en er meerdere van deze bijeenkomsten worden georganiseerd.

« Terug

Reacties op 'Toekomstbestendig boeren in de IJsseldelta'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > april