ChristenUnie tegen 5e coffeeshop aan de Vechtstraat

coffeeshopmaandag 23 april 2018 11:09

De ChristenUnie is tegen de mogelijke komst van een coffeeshop aan de Vechtstraat. Ook uit de buurt klonk veel boosheid en onbegrip tijdens de inloopbijeenkomst van 11 april op het stadhuis. Toch lijkt de vergunningaanvraag voor een 5e coffeeshop te voldoen aan alle eisen.

Aan criteria zoals een voldoende (loop)afstand van maximaal 250 meter tot scholen (vo en mbo) lijkt voldaan. Ook heeft de aanvrager geen strafblad en past de aanvraag in het Zwolse drugsbeleid dat ruimte biedt voor vijf coffeeshops. Er zijn er nu vier. De openstelling van de coffeeshop is, zo geeft de uitbater in spe aan, zeven dagen per week van ’s ochtends tot ’s avond 23.00 uur. Er zullen vooral softdrugs afgehaald worden. Gebruik binnen en in de directe omgeving is niet toegestaan.

ChristenUnie raadslid Jacob Raap bezocht de inloopbijeenkomst. Raap: ‘Samen met de buurt zijn wij bezorgd over het negatieve effect van de coffeeshop. Dan denken wij met name aan ouderen, gezinnen met kinderen en het overbruggingshuis van het RIBW (waar nota bene ex-verslaafden woonden) dat vlak in de buurt zit. Zij zitten niet te wachten op overlast van bezoekers van de coffeeshop’. Het tekort aan parkeerplaatsen maakt bovendien duidelijk dat dit wat de ChristenUnie betreft geen geschikte plek is voor een coffeeshop.

Die zorgen leven ook bij bewoners en winkeliers. Zij vrezen achteruitgang van hun leef- en werksituatie door de komst van de coffeeshop. Dan denken zij aan waardedaling van hun woonhuis/winkelpand of omzetverlies, maar ook overlast en angst voor criminaliteit of ander afwijkend gedrag vanwege drugs. ‘Dit deel van Diezerpoort is kwetsbaar en in opbouw’, zo wordt betoogd door de voorzitter van de winkeliersvereniging. Samen met de gemeente is de winkeliersvereniging juist aan het nadenken hoe dit winkelgebied weer aantrekkelijk kan worden gemaakt. De komst van een coffeeshop staat daar haaks op. Vlakbij de beoogde coffeeshop zijn twee winkels voor hoortoestellen en zorgmaterialen met vooral ouderen als klant. Net iets verderop is het overbruggingshuis De IJsselhof van het RIBW, met ook kwetsbare jongeren, waarvan sommigen een drugprobleem hebben of hadden. “Waarom niet een pas op de plaats gezien alle ontwikkelingen?”,  zo vroeg een andere Diezerpoorter zich af. Daar sluiten we ons als ChristenUnie graag bij aan. Vier coffeeshops zijn wel voldoende voor Zwolle. Op déze plek kan het in ieder geval niet!

Uw reacties zijn welkom. Mailen naar wietse@christenuniezwolle.nl

Meer informatie van de gemeente Zwolle over de procedure kunt u vinden op https://www.zwolle.nl/coffeeshop-vergunning

« Terug

Archief > 2018 > april