College onderhandelingen week 2: energietransitie en schets Zwolle in 2030

zaterdag 21 april 2018 20:25

Ook deze week hebben de onderhandelaars van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD meermaals met elkaar gesproken over de ontwikkeling van Zwolle naar 2030. Ze hebben hun visie op Zwolle in 2030 geschetst en daarnaast de belangrijkste uitdagingen en opgaven benoemd die een plek moeten krijgen op de agenda voor de komende vier jaar. 

De vier formerende partijen hebben uitvoerig gesproken over de ontwikkeling van Zwolle en de opgaven voor de komende tijd: hoe ziet de stad met haar ommelanden er in 2030 uit en wat is er de komende vier jaar nodig om daar te komen? Deze schets van Zwolle wordt begin volgende week voorgelegd aan de stad. Iedereen kan daar kennis van nemen en via de website van de gemeente op reageren. 

Hou de lokale bladen en de social media van de gemeente de komende dagen in de gaten voor meer informatie. 

Afgelopen zaterdag hebben de onderhandelaars een eerste gesprek gevoerd over de Energietransitie. Vandaag zijn ze hierover verder bijgepraat door het energieteam van de gemeente en hebben ze zich gebogen over de opgaven waar Zwolle voor staat en wat dat vraagt van het nieuwe college in de periode tot 2022.

« Terug

Reacties op 'College onderhandelingen week 2: energietransitie en schets Zwolle in 2030'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > april