Vervolg coalitieonderhandelingen gemeenteraad Ommen

discussiewoensdag 18 april 2018 09:43

Jan Westert

De coalitieonderhandelingen in Ommen worden gevoerd tussen CDA, LPO en de ChristenUnie. De aanbeveling van informateur, Judith Compagner, werd in een openbaar debat op 17 april jl. overgenomen en geaccepteerd door alle partijen in de raad van Ommen.

Het algemene gevoel was dat de drie grootste partijen de meest logische combinatie is om de onderhandelingen te starten. Ommen stemt in met drie fulltime wethouders, waarbij elk van de drie partijen ook een wethouder kan leveren. 

Het doel is dat de drie partijen nu werken aan een coalitieakkoord en daarbij ook streven naar een raadsbrede vertaling van dat akkoord, waarbij ook de Ommer gemeenschap in een latere fase wordt betrokken. Daarom is het ook de bedoeling dat coalitiepartijen geen dichtgetimmerd akkoord overeenkomen, maar op hoofdlijnen; belangrijke thema’s en kaders, waarover andere partijen, organisaties en mensen kunnen meespreken en hun inbreng kunnen leveren.

De onderhandelingsdelegatie namens de ChristenUnie zal bestaan uit fractievoorzitter Frans van der Mooren en Jan Westert als lokale partijvoorzitter. Mocht u het hele advies van de informateur willen lezen, het is te vinden op de website van de gemeente Ommen.

« Terug

Archief > 2018 > april