Coalitieonderhandelingen Ommen

discussiewoensdag 11 april 2018 08:14

Jan Westert

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, moet er een nieuw college worden gevormd in Ommen. Regelmatig krijg ik er vragen over hoe het daar mee staat. Wie de beoogde wethouder voor de ChristenUnie is? En meer van dat soort interessante vragen. Helaas moet ik u over een aantal interessante zaken nog even in het ongewisse laten. Geduld bij coalitieonderhandelingen is immers een schone zaak. Maar het is goed om u globaal mee te nemen.

Na de verkiezingen is er een openbaar duidingsdebat geweest. Natuurlijk zijn die duidingen op basis van de verkiezingsuitslag niet zo moeilijk. De LPO heeft gewonnen, CDA en D66 hebben een zetel ingeleverd. De ChristenUnie heeft een stabiel resultaat geboekt en de drie zetels vastgehouden. Daarmee zijn we de derde partij in Ommen. Het CDA blijft de grootse partij op basis van stemmental, maar in zetels gelijk aan de LPO. De grootste partij neemt als eerste het initiatief in het coalitieoverleg.  Ze hebben Judith Compagner, adjunct directeur van het Trendbureau Overijssel voorgesteld als informateur en uitgesproken te streven naar een Ommer akkoord. Wat dat precies inhoudt weten we nog niet, maar het zal bedoeld zijn als een akkoord dat kan stoelen op een breed draagvlak. 

De informateur heeft inmiddels een rondje langs de partijen gemaakt om op te halen wat de partijen belangrijk vinden voor de toekomst van Ommen. Fractievoorzitter Frans van der Mooren en ik hebben daar namens de ChristenUnie ook onze eerste opvattingen kenbaar gemaakt. Het moge duidelijk zijn, dat we als fractie en partij graag meedoen aan de coalitieonderhandelingen.  De informateur zal deze week een eerste verkenning presenteren. Daarover houden de fractievoorzitters vervolgens een openbaar debat. Daarna zal het echte werk wel beginnen. In die verkenning zal de informateur ook aangeven welke opties zij het best haalbaar acht. De ChristenUnie zou een start met in elk geval de drie grootste partijen een goede uitdaging vinden.  Tot zover.

Via deze site hoop ik u zo nu en dan bij te praten. 

« Terug

Reacties op 'Coalitieonderhandelingen Ommen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > april