Afscheid raad 2014 - 2018

20180328 raad en brugemeesterwoensdag 28 maart 2018 19:00

Ondanks de stemmenwinst is er ook verlies. Van drie zetels gaan we terug naar twee zetels. Dat is jammer. Het betekent een afscheid van onze raadsleden uit de afgelopen periode: Wim Tekkelenburg, Janny Joosten en Henri de Roode.

De politiek is de afgelopen vier jaar een groot onderdeel van hun leven geweest. Met veel energie hebben zij de ChristenUnie in de raad en samenleving vertegenwoordigd. Ieder met hun eigen talent en deskundigheid. Met elkaar als een hecht team. Zij wisten zich ook afhankelijk van de zegen van onze Heer. In dat vertrouwen hebben zij gewerkt. Als coalitiepartij in nauwe samenwerking met onze wethouder Jurgen van Houdt. Vanaf deze plek onze hartelijke waardering. Gelukkig blijven zij de komende tijd beschikbaar om de overgang van de oude naar de nieuwe raad en bestuur soepel te laten verlopen.

Teksten uitgesproken door burgemeester van Veldhuizen op woensdag 28 maart bij de de-instellatieraad:

Wim Tekkelenburg

Je bent in 2011 in de gemeenteraad gekomen. Daarvoor was je al actief als commissielid.
Lang was je lid van de Stadsdeelcommissie Oost. Je viel op door je luisterend oor voor bewoners en mede-commissieleden en de rustige en beheerste wijze waarop je je mening in de discussie bracht. Altijd in de vragende vorm, bijna nooit pertinent.

Op het gebied van de jeugd(zorg) toonde je je betrokkenheid en je was aanwezig bij de vele bijeenkomsten over dit onderwerp. In de loop der jaren klom je op van commissielid naar fractievoorzitter.
Een positie die je vervulde vanuit je christelijke principes, een vaste basis voor jezelf en de leden van je fractie. Jaarlijks wenste jij het college Gods zegen toe in de vergaderingen over bijvoorbeeld de Programmabegroting.

Hoewel misschien niet iedereen daar dezelfde betekenis aangeeft, tekent het je dat je jouw 'rots en basis' ook met anderen wilde delen en hen de kracht gunt die jij hieraan ontleent.
Wim, wie weet wat de toekomst je brengt. Carrières binnen de ChristenUnie kunnen snel gaan, zo hebben we de afgelopen jaren gezien. En niets is wat het lijkt.

Janny Joosten - Leijendekker

Als lijstopvolger van Jurgen van Houdt kwam Janny in 2014 in de raad. Haar inzet voor gelijke rechten viel op. Bijvoorbeeld voor de LHBTG'ers. Onvermoeibaar, niet alleen met woorden, maar juist ook met daden, toonde ze grote solidariteit met groepen in de verdrukking. Ze liet zich zelfs een keer opsluiten voor het goede doel 'Free a Girl'.
Haar inhoudelijke kennis en kunde zette ze niet alleen binnen de raad in. Maar ze was graag bereid om buiten de raad ook haar handen uit de mouwen te steken. Zo toonde Janny grote betrokkenheid en inzet bij het opstarten van het klachtencommissariaat maar ook in het D'ranfestival voor democratie in 2017.
Geweldig zoals ze in een zaal vol jongeren het onderwerp 'instabiele ondergrond' neerzette en de jongeren hierin meenam. Haar kwaliteiten als moeder, opvoeder kwamen tot hun recht maar ook haar improvisatietalent.

We hebben Janny leren kennen als een veelzijdige vrouw, een pro-actieve optimist en een warm volksvertegenwoordiger werkend voor het algemeen en die zeker niet alleen voor haar eigen achterban opkwam. Helaas is Janny er vanavond niet maar we wensen haar het allerbeste en danken haar voor de bijzondere stempel die zij drukte op de raad.

Henri de Roode

Ook jij kwam in 2014 nieuw in de raad. Helemaal nieuw in de politiek was je niet, want je liep al een tijdje mee met de fractie. Lid van de stadsdeelcommissies Zuid en Centrum en een omvangrijke portefeuille met onder meer Economie & Werk en Leefomgeving. Daarnaast was je vice-voorzitter van de rekenkamercommissie en begeleidde je samen met andere commissieleden vanuit deze commissie verschillende onderzoeken.

In je raadswerk valt je grote betrokkenheid en gevoel van verantwoordelijkheid voor het wel en wee in onze stad op. Jouw gedrevenheid komt voort uit je geloofsovertuiging. Vanuit die achtergrond gaf jij mij, bij mijn aantreden 'Het Woord' onder het motto dat het meestal andersom is.

Naast je serieuze kant ben je ook vrolijk en sportief. Je sportiviteit zette je zelfs in voor de raad door mee te spelen in het allereerste zaalvoetbalteam van de raad. Je sportiviteit kon niet voorkomen dat je bent gevallen in de fietsenkelder van het stadhuis. Maar dat weerhield jou er niet van om gewoon door te gaan met het raadswerk. Dan maar op krukken! Afgelopen jaar hebben we onverwachte kanten mogen meemaken, die je vooral via de werkgroep Stad en Bestuur liet zien.
En je blijkt ook nog eens lekker te kunnen koken!

Henri, we zullen je gedrevenheid missen! 

« Terug

Reacties op 'Afscheid raad 2014 - 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > maart