Dank voor uw stem!

Dank voor uw stemwoensdag 28 maart 2018 09:22

Beste ChristenUnie vrienden,

Allereerst hartelijk dank voor uw stem en vertrouwen!

Na een intensieve campagne hebben we een goed resultaat geboekt (meer stemmen dan bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2017). Dankbaar en toch ook een beetje teleurgesteld door het verlies van twee raadszetels.

Wij denken dat dit vooral komt doordat:

 • in Balkbrug haalden we in 2014 ongeveer 300 stemmen meer dan nu omdat Arie Slob toen kort voor de verkiezingen een heel belangrijke rol heeft gespeeld in het openhouden van TBS Kliniek Veldzicht;
 • in De Krim hebben we gemerkt dat Klaas Mulder niet meer op onze lijst stond. Die ongeveer 300 stemmen zijn zeer waarschijnlijk naar de CDA kandidaat uit de Krim gegaan.
 • de SGP (die voor de eerste keer meedeed in Hardenberg) heeft ons zo'n 700 stemmen gekost. Deze stemmen zijn "verdampt" omdat het er te weinig waren voor een SGP zetel en ons mogelijk naast de zevende zetel lieten grijpen;

Kijken we naar het resultaat over meerdere jaren, dan zien wij in onze gemeente een licht positieve trend en dus een groeiend vertrouwen in de ChristenUnie.

De komende vier jaar zet de nieuwe fractie zich weer enthousiast in voor het ons kenmerkende christelijk-sociale geluid en zijn wij er voor alle inwoners van onze gemeente. Wij hopen weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te mogen dragen en hebben een goede kandidaat-wethouder in Alwin te Rietstap. Er is een formateur gevonden (Jeroen Goudt) die zich de komende tijd zal verdiepen in de mogelijkheden tot coalitievorming. Gezien het verlies van de PvdA zal de huidige coalitie hoogstwaarschijnlijk niet worden voortgezet. Het wordt een spannende tijd, mede gezien de verschuivingen in de gemeenteraad, waarbij wij onze verantwoordelijkheid niet zullen ontlopen, maar wel scherp blijven op onze kleur en identiteit.

De volgende mensen worden komende donderdag beëdigd als ChristenUnie raadslid van de gemeente Hardenberg:

 • Sake-Christiaan Stelpstra (fractievoorzitter) – 2906 stemmen (voorkeur)
 • Simone Hof (vice-voorzitter) – 360 stemmen (voorkeur)
 • Bas Kuipers – 256 stemmen (voorkeur)
 • Erik van de Grampel – 125 stemmen
 • Wiepie van der Veen-Vriesinga – 154 stemmen
 • Hans Odink – 170 stemmen

Bas Kuipers stond als 7de op de lijst en komt met voorkeursstemmen in de raad, voor Tjalle ter Stege.

De fractie wordt ondersteund door:

 • Hans Veldink (fractiesecretaris)
 • Gineke Peltjes-Mooi (schaduwfractie)
 • Henri Lennips (schaduwfractie)
 • Marcel Kuckelkorn (schaduwfractie)
 • Bernard Welleweerd (schaduwfractie)

We zijn hen bijzonder dankbaar dat ze de komende raadsperiode willen blijven meedenken met en meewerken aan het politieke werk van de fractie.

Grote dank gaat uit naar de vertrekkende ChristenUnie leden van de vorige raad; woorden schieten tekort om hen te bedanken voor hun uitzonderlijke inzet en prestatie voor onze gemeente:

 • Jannes Janssen (wethouder) – 3 raadsperiodes wethouder en 3 raadsperiodes raadslid
 • Wim Boersma (fractievoorzitter) – 2 raadsperiodes fractievoorzitter
 • Klaas Mulder (vicevoorzitter) – 3+ raadsperiodes
 • Aly Willems – 2 raadsperiodes
 • Jaap Wilts – 1 raadsperiode

Wij willen u vragen ons op te dragen in uw gebed, dat wij ons onder leiding van onze Heer mogen blijven inzetten voor alle inwoners van onze gemeente. Zoals Jeremia schreef: “Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” (Jeremia 29:7).

Met vriendelijke groet,

Namens fractie & bestuur ChristenUnie Hardenberg

Sake-Christiaan Stelpstra

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht of andersinds, neem dan contact op via: 06-30370302 | sake.stelpstra@hardenberg.nl

« Terug

Reacties op 'Dank voor uw stem!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > maart