ChristenUnie stemmers bedankt voor uw stem

bedankt2zondag 25 maart 2018 09:30

Bedankt voor uw stem. De ChristenUnie Ommen heeft opnieuw drie zetels in de raad gekregen. Daar zijn wij blij mee. Er vond een stevige verschuiving plaats ten gunste van lokale partijen. Met name de LPO heeft flink gewonnen.

1558 stemmen

De ChristenUnie boekte een stabiel resultaat. Met 1558 stemmen hadden we drie stemmen minder dan de vorige keer, toen we een flinke sprong naar drie zetels maakten. Bij een hogere opkomst en een hogere kiesdeler hielden we de derde zetel vast. We verloren een stevig aantal stemmen in Beerzerveld, maar dat is elders goedgemaakt. Daar zijn we dankbaar voor.  Frans van der Mooren (711 stemmen), Gerard Marsman (206 stemmen) en Marleen Hemstede (356 stemmen) nemen zitting in de gemeenteraad. Marleen is zelfs met voorkeurstemmen de gemeenteraad binnen gewandeld. De overige kandidaten trokken samen 282 stemmen, waarbij Gerrit Jan Ekkelkamp wel met met name mag worden genoemd. Als jongste voert hij met 43 voorkeurstemmen de lijst aan. Samen met Johan Wind kan hij ook als plaatsvervangend commissielid aan de slag. Johan zat tot nu toe in de raad, maar als vierde op de lijst moet hij plaats maken. Dat is voor hem zuur, maar we hopen dat er perspectief blijft. Voor de echte liefhebbers: het proces-verbaal met de hele verkiezingsuitslag kunt u vinden bij de gemeente Ommen op de website, maar ook op die van ChristenUnie Ommen.

Coalitie

Op de verkiezingsavond heeft Gerard Marsman de winnaars namens de ChristenUnie gefeliciteerd, vooral de LPO heeft stevig gewonnen ten gunste van D66 en het CDA. Als derde partij in de raad willen we graag meedoen aan coalitie-onderhandelingen. Er zijn in elk geval drie partijen nodigen voor een stabiel college. De komende weken zullen uitwijzen hoe dat proces uitpakt. We houden u op de hoogte.

Gebed en feedback

Ik kreeg de tip om aan de vooravond van de verkiezingen iets te doen met een gebedsbijeenkomst. Dat is een mooie suggestie. In zo’n campagneperiode ren je maar door, terwijl juist de ChristenUnie wil laten zien dat we het niet op eigen kracht doen. Het gaat om de zegen en de afhankelijkheid van onze Heer. in zijn naam zoeken we naar politiek die een zegen is voor de samenleving. Opdat het de samenleving welga! Ook de komende periode kunnen onze raadsleden stemmen van u in gebed gebruiken. Bovendien waarderen we het als u opbouwende, maar ook kritische feedback geeft op het optreden van de ChristenUnie. Tijdens de campagneperiode overkwam mij dat –soms ongecensureerd! Veel kiezers blijken opvattingen te hebben, die je juist tussendoor ook graag wilt kennen. Dan kunnen we er ook iets mee doen. De ChristenUnie heeft de lijn in geslagen om meer in de samenleving en naast mensen te willen slaan. Die lijn hopen we de komende tijd uit te bouwen.

Jan Westert is voorzitter van de ChristenUnie Ommen

« Terug

Archief > 2018 > maart