Duiding verkiezingsuitslag 21 maart 2018

Gerdien Rotszaterdag 24 maart 2018 17:20

Op vrijdagmiddag 23 maart 2018 kwamen de Zwolse gemeenteraad in de nieuwe samenstelling bijeen in de raadszaal, voor een ‘duidingsgesprek’. De acht lijsttrekkers voorzagen de verkiezingsuitslag van een duiding en gaven hun mening over wat er belangrijk is bij het formeren van een nieuwe college.

Hieronder leest u de inbreng van Gerdien Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie Zwolle: 

Betrokken Zwollenaren
Allereerst feliciteren wij alle Zwollenaren. Veel Zwollenaren hebben hun stem uitgebracht. Zij zijn begaan met hun stad, voelen zich betrokken en hebben visie op de toekomst van de stad. Onderling verschilt die visie natuurlijk sterk, daarom brachten zij hun stem uit op de kandidaten die hen het beste vertegenwoordigen, op u en mij. Dat deden ruim 5.000 mensen meer dan vier jaar geleden. Het opkomstpercentage steeg daardoor van 58,2% naar 61,5%. Hartelijk dank, Zwollenaren, voor uw stem en uw betrokkenheid!

Winst en verlies
Als collega’s onder elkaar gun je iedereen een goede verkiezingsuitslag. Zeker als je bij elkaar hebt gezien hoe hard er is gewerkt en hoeveel dat soms heeft gevraagd. Maar wij weten ook allemaal dat door tal van factoren niet iedere partij winst kan boeken. Dat is de harde realiteit van de politiek. En dus leven we mee met onze collega’s van D66, PvdA en SP.

Wij feliciteren alle partijen die stemmen hebben gewonnen. GroenLinks, Swollwacht, VVD en CDA. Van harte gefeliciteerd met de royale steun die hieruit spreekt. En dat wil ik ook tegen mijn eigen partij zeggen, die ruim 200 extra stemmen kreeg. Nooit eerder had de ChristenUnie zóveel stemmen, ook al zie je dat niet terug in het zetelaantal. Wat een vertrouwen spreekt daaruit!

Het beste voor de stad
Als we even boven Nederland gaan hangen en dan naar Zwolle kijken, dan kijken wij dankbaar naar het relatief overzichtelijke politieke landschap van onze stad. Acht partijen die stuk voor stuk het beste willen zoeken voor onze stad. Natuurlijk verschillen wij onderling in visie op wat dan het beste is voor deze stad, maar er is een grote bereidheid om samen de schouders eronder te zetten. Dat bleek in de verkiezingsdebatten, waar het nooit echt scherp werd, wat bij het publiek soms een mengeling van teleurstelling en trots opriep. “Zo doen wij dat in Zwolle, wij zoeken liever de overeenkomsten dan de verschillen.”

Samen
De onderlinge verschillen tussen de omvang van de nieuwe politieke fracties zijn kleiner geworden. Nog maar drie raadsperioden geleden bestond de grootste fractie uit 9 zetels en de kleinste uit 1 zetel. Nu liggen de zetelaantallen dichter bij elkaar, variërend van twee fracties van 7 zetels, een fractie van 6 en één van 5, drie fracties van 4 zetels en één met 2 zetels. De ChristenUnie leest hierin dat Zwollenaren willen dat wij vooral samenwerken. Elkaar opzoeken, de breedte zoeken, of je nu coalitie- of oppositiepartij bent. Samen gaan wij het beste zoeken voor deze stad.

Geen one issue
Wat ook uit deze uitslag blijkt is dat Zwolle geen one issue-stad is. Zwolle heeft als regionale centrumstad in een economische groeiregio meer uitdagingen dan één hot topic.

Strategische opgaven voor de toekomst
Dat brengt ons bij het werk dat er voor ons allen ligt in de komende vier jaren. Hoe bouwen we strategisch verder aan ons Zwolle van de toekomst? In de afgelopen periode zijn er zes strategische opgaven geformuleerd, die wat ons betreft ook in de komende raadsperiode leidend kunnen zijn. Dit zijn:

  • circulaire economie,
  • overstappen op schone energie,
  • klimaat adaptatie,
  • werkgelegenheid (in Zwolle ook wel human capital agenda genoemd),
  • verbeteringen in het sociaal domein, en
  • de sprong in stedelijkheid.

De uitdagingen liggen in de concrete keuzes op het terrein van de productie van schone energie, de bouw van nieuwe woningen, de koopzondagen, het aanwijzen van plekken voor groei van de stad, de bereikbaarheid van de stad in zijn algemeenheid en de binnenstad in het bijzonder. En daarbij geldt dat we de financiële kaders niet uit het oog kunnen verliezen.

Duurzaamheid en dialoog
De verkiezingswinst van de winnende partijen laten zien dat Zwollenaren verwachten dat we ten aanzien van duurzaamheid grote stappen zetten. Dat is hét grote onderwerp dat met deze uitslag is geagendeerd. Dat sluit aan op de zes strategische opgaven. En het sluit aan op de urgentie van dit onderwerp in de hele maatschappij.

Maar het betekent niet dat er zomaar windmolens gebouwd gaan worden. In de verkiezingswinst van de winnende partijen lezen we ook dat we nóg meer het gesprek met elkaar moeten voeren. De zorgen van inwoners moeten we serieus nemen en een zorgvuldige plek geven in het proces. De dialoog zoeken, luisteren naar elkaar en samen een zorgvuldige balans zoeken. Dat geldt niet alleen voor een concreet onderwerp als windmolens, maar ook voor bouwlocaties en koopzondagen.

Dichtbij Zwollenaren
Het nieuwe stadsbestuur moet een bestuur zijn dat dichtbij Zwollenaren staat. Voortdurend in contact. Met beginspraak. En met burgerparticipatie. Zwollenaren anno 2018 willen een sensitieve overheid. Een overheid die oog heeft voor waar inwoners tegenaan lopen. Hebben we geen oog voor elkaar, dan haken mensen cynisch af.

Dienstbaar leiderschap
Elke tijd vraagt om zijn eigen leiderschap. De komende jaren komt het erop aan dat we leiderschap tonen op de manier waarop we ons beleid tot stand laten komen; op de beleidsdoelen vinden we elkaar immers wel. Leiderschap op het samen doen. Elkaar opzoeken: samen met omwonenden, belanghebbende en belangstellenden onze gezamenlijke doelen vormgeven en realiseren.

Elkaar opzoeken: ook hier onderling als coalitie en oppositie. Hoe mooi zou het zijn als wij samen een vorm van een raadsdocument kunnen opstellen waarmee we gezamenlijk uitspreken waaraan wij de komende jaren samen willen werken. Waarin we elkaar uitnodigen om met concrete voorstellen te komen om onze gezamenlijke doelen voor de stad te realiseren. Wat voor type document dat precies kan worden zien, gaan we later met elkaar bedenken.

Als grootste partij neemt de ChristenUnie graag het voortouw in het proces om tot een nieuw college te komen en ook daarin zullen wij samen met u en inwoners optrekken. Na dit duidingsgesprek is de eerste stap het aanstellen van een informateur. U hoort daarover op korte termijn. Dan volgen eerst gesprekken met alle fracties, waarna het voor de hand ligt om de eerste focus te richten op een verdere verkenning van de mogelijkheden voor een coalitie van de partijen die winst hebben geboekt.

Zo bouwen we verder aan Zwolle, met oog voor de toekomst van onze stad, met oog voor elkaar. Dienstbaar aan de hele stad. Altijd op zoek naar het beste voor álle Zwollenaren.

« Terug

Reacties op 'Duiding verkiezingsuitslag 21 maart 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > maart