Interview Luco Nijkamp

LN2018maandag 19 maart 2018 21:46

In de serie ‘Wie is de volgende kandidaat?’ is deze week Luco Nijkamp uit Dalfsen aan de beurt. Hij staat op nummer 1 van de lijst.

Luco Nijkamp, Dalfsen, 56 jaar

Als je kandidaat bent om voor de vierde periode in de gemeenteraad te gaan dan moet je wel iets met Dalfsen en haar inwoners hebben. En natuurlijk met politiek en bestuur. En beide gelden voor mij. Geboren in Dalfsen en vrijwel altijd hier gewoond. En telkens ben ik nog weer verrast over deze omgeving. De natuur, de mooie ligging en de gemoedelijkheid van inwoners en onderlinge betrokkenheid. Ik merk dat het me raakt wat er in Dalfsen gebeurt. Bij al die verschillende onderwerpen die voorbij komen is het telkens zoeken naar de goede mix. Aan de ene kant behouden wat mooi, goed en waardevol is en tegelijk ontwikkelen wat bijdraagt aan nieuwe behoeften en nieuwe mogelijkheden benutten.

Vanuit de ChristenUnie probeer ik vanuit Bijbels perspectief hier invulling aan te geven. De ene keer is dat concreter dan de andere keer. Maar belangrijke richtingwijzers zijn wat mij betreft de zorg en aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving, het verantwoord omgaan met Gods schepping (in Dalfsen ook zo mooi te bewonderen als b.v. in het Vechtdal loopt) en continu werken aan een betrouwbaar bestuur. Het zijn mooie opgaven waar ik overtuigd en in bescheidenheid aan mee wil werken.

Misschien merken de inwoners er niet altijd even veel van. Misschien zijn we er wel aan gewend dat veel zaken hier in onze gemeente goed gaan. Vanuit de fractie van de ChristenUnie wil ik er aan blijven werken dat de inwoners zich hier goed kunnen ontwikkelen en veilig voelen. Dat er perspectief is voor de komende generatie.

De verkiezingen staan voor de deur. We willen in die aanloop de inwoners van Dalfsen duidelijk maken waar de ChristenUnie ook in de vier jaren na de verkiezingen voor staat. Thema’s die we de afgelopen periode hebben ingebracht en ook de komende tijd van belang blijven zijn: veiligheid, zorg/waardigheid, duurzaamheid. We houden wel van een beleid dat enige tijd mee gaat. De afgelopen raadsperioden hebben we een fractie van drie leden gehad. Het zou mooi zijn als we enige groei mee maken.

En of we nu deelnemen aan het college of niet, vanuit de gemeenteraad zullen telkens weer proberen om mede richting te bepalen in de gemeentelijke plannen. Ondersteunend waar mogelijk, kritisch als het nodig is.

Het is niet mogelijk alle ontwikkelingen voor de komende jaren te overzien. We nodigen inwoners / bedrijven / belanghebbenden van harte uit om met ons in contact te blijven of te komen. Om tijdig te weten wat er speelt in de vitale gemeenschappen.

« Terug

Archief > 2018 > maart