Industrieterrein Spoorlanden moet netjes ogen

i_NL.IMRO.0166.00991121-OW01_0001donderdag 08 maart 2018 10:15

De ChristenUnie stelt het College schriftelijke vragen over de geplande robuuste groenstrook aan de zijde van het nationaal landschap bij het nieuw te bouwen industrieterrein Spoorlanden. We willen dat het terrein goed wordt afgehecht en opslag van goederen en materieel niet zichtbaar, maar netjes afgeschermd.

Geacht College,

Uit gesprekken met omwonenden en uit informatie van medewerkers van de gemeente Kampen is gebleken dat het college voornemens is een bestemmingswijziging voor te bereiden waarin het mogelijk wordt gemaakt om de kavels zo in te richten dat de opslag van goederen en materieel aan de zijde van het nationaal landschap wordt mogelijk gemaakt.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Spoorlanden is uitgebreid met het college over de afhechting van het nieuwe bedrijventerrein aan de zijde van het nationaal landschap gesproken. De wens van de raad was om langs het nieuwe bedrijventerrein een robuuste groenstrook aan te leggen aanvullend op de kwaliteit die vanuit het beeldkwaliteitsplan aan deze rand van het bedrijventerrein werd gegeven.

Een groenstrook geeft een beperkte mate van afscherming van ongewenst uitzicht op de locatie spoorlanden.
Met name in de winter zal het bedrijventerrein zichtbaar blijven.
De ChristenUnie hecht er daarom ook aan dat de combinatie van bebouwing die past in het beeldkwaliteitsplan en de robuuste groenstrook in tact blijven.
We doen dan ook een dringend beroep op het college om dit zo te laten.

De ChristenUnie heeft daarom aan het college de volgende vragen:
1. Is het juist dat het college voornemens is de bestemming van het bedrijventerrein Spoorlanden zo te wijzigen dat ruimte van opslag aan de zijde van het nationaal landschap mogelijk wordt?

Indien bovenstaande vraag met ja beantwoord wordt:

2. Hoe ziet het college deze aanpassing in het licht van de uitdrukkelijke wens van de raad om de overgang van het
nieuwe bedrijventerrein naar het nationaal landschap zo natuurlijk mogelijk in te richten?
3. Is deze wijziging een bevoegdheid van het college, of moet de raad hier haar goedkeuring aan verlenen?
4. Klopt het dat er toezeggingen zijn gedaan naar bedrijven die zich daar willen vestigen om hun perceel in het licht
van bovenstaande anders in te richten?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,
ChristenUnie fractie Kampen
Jan Willem Schutte
Middendijk 1
8267 AK KAMPEN

« Terug

Reacties op 'Industrieterrein Spoorlanden moet netjes ogen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > maart