ChristenUnie Ommen op de koffie in 't Vlierhuis

Afbeelding1zondag 04 maart 2018 09:00

De ChristenUnie Ommen heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat wijksteunpunten belangrijk zijn. Niet alleen in de kern van Ommen, maar zeker ook in de plaatselijke kernen. Een wijksteunpunt is een ontmoetingsplaats voor bewoners en buurtbewoners.

Onlangs was de ChristenUnie Ommen in één van die wijksteunpunten, 't Vlierhuis om koffie te schenken voor de bewoners. Ook wilde de ChristenUnie graag horen hoe de ervaringen van dit steunpunt in de wijk zijn. In wijksteunpunt 't Vlierhuis kunnen buurtbewoners namelijk binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie, een spelletje of workshop.

We werden ontvangen door Agnes Sanders, hoofd wijksteunpunt 't Vlierhuis en Alien Tuinman, hoofd begeleiding verzorging Vlierhuis. 't Vlierhuis is een afsplitsing van Oldenhaghen en onderdeel van de Saxenburgh Groep. De bewoners hebben continue individuele zorg nodig. Het gaat om overwegend demente bejaarden en bewoners met niet-aangeboren hersendefecten (hersenbloeding).
Voor de bewoners worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals spelletjes, breicafé, sociaal eetcafé, begeleid wandelen, gymuurtje, bingo, etc. Met heel wat activiteiten kunnen ook de buurtbewoners meedoen. Dit is ook de visie van 't Vlierhuis: (meer) integratie met de wijk en in het bijzonder met de basisschool het Palet en de BSO. In de toekomstvisie van 't Vlierhuis dient de tuin om 't Vlierhuis als moestuin voor bejaarden en kinderen.

Al met al kijken we terug op een zeer informatieve ontmoeting, waarin we tijdens de koffie met menig bewoner goed konden praten. 't Vlierhuis biedt intensieve zorg aan ouderen met mentale problemen en zorgt voor 'waardig ouder worden' van haar bewoners. Petje af voor de vele vrijwilligers die hun tijd beschikbaar stellen om voor naasten een hand en een voet te zijn.

« Terug

Archief > 2018 > maart