Veiligheid kruising Veilingweg/Oosterholtseweg

veilingwegoosterholtseweg (2)vrijdag 02 maart 2018 11:23

De ChristenUnie heeft het college vragen gesteld over de aanpassingen van de Veilingweg in IJsselmuiden, een proces dat al jaren duurt. Belangrijke items waren en zijn het verlagen van de snelheid, het verleggen van de oversteekplaatsen en de aanpassing van de kruising met de Oosterholtseweg

De aanpassingen waren vooral nodig voor het veiliger maken van deze weg, de ChristenUnie heeft in het verleden meermalen aandacht gevraagd voor de voortgang van de werkzaamheden. Ook de verkeersouders spraken en spreken ons hierop terecht aan. Met hen vinden wij het onbegrijpelijk dat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond, naar onze mening is hier de veiligheid en dan met name van de schoolkinderen in het geding.

Met name de aanpassing van de kruising Veilingweg/Oosterholtseweg schijnt maar niet te lukken. In 2017 werden de werkzaamheden hervat maar om voor de ChristenUnie onbegrijpelijke redenen is de klus niet afgemaakt.

De ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Wat is de status van het totale project ‘aanpassen Veilingweg’?
  2. Wat zijn de activiteiten die nog plaats moeten vinden naast de aanpassing van de kruising Veilingweg/Oosterholtseweg?
  3. Is het college met ons van mening dat hier de veiligheid in het geding is?
  4. Zijn alle benodigde gronden voor de aanpassing van de kruising Veilingweg/Oosterholtseweg al aangekocht, verrekend en gepasseerd bij de notaris?
  5. Zo ja, wat is dan de reden dat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond?
  6. Zo nee, wanneer verwacht het college te beschikken over de gronden en wanneer wordt eea dan afgerond?

Afhankelijk van de antwoorden kijken we of vervolgacties noodzakelijk zijn

« Terug

Reacties op 'Veiligheid kruising Veilingweg/Oosterholtseweg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > maart