Goede afronding twee fysieke dossiers

2016 oude stadhuisdinsdag 18 juli 2017 23:00

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces stonden op de agenda twee "fysieke dossiers" waar de ChristenUnie zich al jaren sterk voor heeft gemaakt: herontwikkeling van het oude stadhuis, en een welstandsnota met aandacht voor historische beleving.

De toekomst van het voormalige stadhuis ziet er goed uit. De plannen om het markante gebouw te slopen, zijn volledig van de baan. De gemeente Almelo en projectontwikkelaar BPD zijn nu overeengekomen dat in het oude stadhuis appartementen gebouwd gaan worden. Herontwikkeling met behoud van de authentieke kwaliteit van de beroemde architect J.J.P. Oud. ChristenUnie-raadslid Michiel van Heek: "Dit bijzondere gebouw komt straks nog beter tot zijn recht in de stad. Echt een aanwinst voor de dynamische stad Almelo!"

Die authentieke historische kwaliteit heeft ook een plaats gekregen in de nieuwe welstandsnota. Een welstandsnota is een document dat voorschrijft hoe gebouwen er uitzien. Deze nota bepaalt dus het straatbeeld en de beleving van de stad. De vorige welstandsnota was sterk verouderd en de ChristenUnie heeft er mede voor gezorgd dat er een nieuwe versie kwam. Michiel van Heek sprak in de raadsvergadering:

Een stad met historie heeft goede kaarten voor de toekomst. Gelukkig komt daar ook in Almelo steeds meer erkenning voor. Onze fractie is dan ook blij dat deze welstandsnota een nieuw gebiedstype "historische binnenstad" introduceert.

Dit gebiedstype wordt nog wel wat terughoudend ingezet. Om twee voorbeelden te noemen: café-restaurant Nielz en de Bleekkerk vallen volgens deze nota niet onder de historische binnenstad. Nielz valt onder "nieuw stadscentrum", en de Bleekkerk valt onder "vrijstaande complexen en megastores". Een welstandskaart op perceelsniveau kan hierover reacties oproepen.

Wij willen daarom het college vragen om het gebiedstype "historische binnenstad" in de praktijk naar de geest toe te passen, en niet naar de letter. De geest van de historische binnenstad houdt immers niet direct op bij de grenzen van het gebiedstype. Wat kan de wethouder ons daarover toezeggen?

Aan de andere kant: als een pand als dat van Nielz het etiket "nieuw stadscentrum" heeft, dan sluit een nieuw stadscentrum een historisch karakter blijkbaar niet uit. Wat dat betreft zijn we ook buitengewoon content met de volgende omschrijving van het gebiedstype "nieuw stadscentrum": "Het architectuurbeeld is hier kloek en gevarieerd – van baksteenarchitectuur en groene gevels tot innovatieve gevelbekledingen. De pakhuizen en textielfabrieken zijn hiervoor de inspiratiebron."

Laten we dit beeld in gedachten houden als we straks genieten van Het Verzet Kraakt. Een spektakel dat royaal inspeelt en gebruik maakt van de fysieke welstand van de historische en toekomstbestendige stad Almelo.

« Terug

Archief > 2017 > juli