Voorzitter verbiedt verder te spreken over Turkse christenen

nundonderdag 14 juli 2016 09:12

Voor de ChristenUnie was de bouw van een nieuwe Turkse moskee een goede gelegenheid om aandacht te vragen voor christenen in Turkije. Turkije staat op plek 45 in de internationale ranglijst van christenvervolging.

De voorzitter van de raadsvergadering oordeelde anders. Hij vond een pleidooi voor godsdienstvrijheid ongepast bij de behandeling van het bestemmingsplan 12 juli jl. Toen ons raadslid Michiel van Heek het toch probeerde, ontnam de voorzitter hem het woord. Dat een voorzitter deze zware maatregel toepast is uitzonderlijk. Hierbij alsnog het volledige betoog:

Een nieuwe moskee in Almelo. Daar valt van alles over te zeggen: bouwvolumes, parkeerplaatsen, de hoogte van de minnaretten. De ChristenUnie wil dat niet doen. Wij staan voor godsdienstvrijheid. Ruimte om te geloven en de mogelijkheid om daar uiting aan te geven. De ChristenUnie gunt de Turkse moslimgemeenschap deze ruimte en we hopen dat iedereen dat doet. Tolerantie is immers een kernwaarde van onze joods-christelijke beschaving. Maar tegelijkertijd is het geen vanzelfsprekendheid. Vooral in landen die gedomineerd worden door de islam hebben christenen en andere minderheden het heel moeilijk. Dit maakt veel mensen huiverig voor moslims. Dit maakt ook dat de bouw van nieuwe moskeeën door velen met argusogen wordt bekeken. De ChristenUnie wil daar niet aan mee doen. Godsdienstvrijheid is voor iedereen, en wat dat betreft onvoorwaardelijk. Wel vinden we de bouw van een nieuwe moskee een goede gelegenheid voor reflectie. Voor de kritische vraag: hoe staat de Turkse overheid zelf tegenover de vrijheid van godsdienst? De Turkse overheid is immers direct betrokken bij de bouw van deze moskee. Middels de Diyanet, het Turkse ministerie van godsdienstzaken, en via de Turkse consul, die Almelo heel goed weet te vinden als hij vindt dat belangen van Turkije op het spel staan. Als ChristenUnie willen wij graag de dialoog aangaan met de Turkse consul. Wij zouden dan het volgende zeggen:

In Almelo is de discussie over de bouw van een nieuwe moskee waardig verlopen. Ondanks de zorgen over onze Nederlandse cultuur, over de toekomst van ons volk, heeft de tolerantie van godsdienstige minderheden altijd de boventoon gevoerd. Turkije, mag dit een voorbeeld zijn voor hoe u omgaat met de rechten van godsdienstige minderheden?

(Op dit punt werd Michiel van Heek verboden om verder te spreken. Hieronder de rest van het betoog, het deel dat dus niet uitgesproken mocht worden.)

Want daar valt volgens ons nog wel wat aan te verbeteren. Een paar voorbeelden. Nieuwe kerken kunnen zichzelf nauwelijks registreren. Buitenactiviteiten worden als bedreiging voor de openbare orde gezien. Christenen in Turkije worden steeds vaker met de dood bedreigd door moslim-extremisten. Krijgen ze van de overheid de bescherming die ze nodig hebben? Volgens de vereniging van Turkse protestanten leeft het merendeel van hun achterban in permanente angst. Dit zijn vaak christenen met een moslimachtergrond. Zij worden gezien als verraders van de Turkse identiteit. Enzovoort. Turkije staat momenteel op plaats 45 in de ranglijst christenvervolging van Open Doors, een internationale christelijke mensenrechtenorganisatie.

Als ChristenUnie voelen wij ons nauw verwant met geloofsgenoten over de hele wereld. Het gaat ons aan het hart om te zien dat vele van onze broers en zussen (zo noemen we mensen met dezelfde Vader in de hemel) vervolgd of gediscrimineerd worden. Daarom volgen veel christenen in Nederland met bovengemiddelde interesse de internationale ontwikkelingen op dit gebied. Ons standpunt is dat we voor godsdienstvrijheid voor moslims in Nederland zijn, en dat we hopen dat dit de Turkse overheid zal motiveren om christenen in Turkije dezelfde vrijheid te gunnen.

https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/nieuws/?land=Turkije

« Terug

Archief > 2016 > juli